Матеріально технічне забезпечення навчального процесу

Матеріально-технічна база кафедри включає: лекційні аудиторії, навчальні спеціалізовані лабораторії: «Проектування комп’ютерних систем та мереж», «Інженерії програмного забезпечення». Вихід у мережу Internet забезпечений широкосмуговим каналом 100 Mbit/s.

П211

Крім того навчальний процес студентів спеціальності Інженерія програмного забезпечення здійснюється в лабораторіях факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій.